0 امتیاز
چطور لیست ماژول های builtin لینوکس مان را ببینیم؟
سوال شده تیر 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط حمیدرضا رمضانی (8,550 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

proc/config.gz/

cp config.gz /tmp

gunzip /tmp/config.gz

grep "=y" config

روش دوم:

cat lib/modules/2.3.../modules.builtin

y= yes

n=no

m=module

پاسخ داده شده تیر 29, 1397 توسط حمیدرضا رمضانی (8,550 امتیاز)

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده خرداد 9, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط سعید
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده تیر 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط حمیدرضا رمضانی (8,550 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مهر 1, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط احسان