0 امتیاز
کسی میتونه درمورد اینکه صدا توی گوشی برمیگرده کمک کنه؟ سیستم الستیکس 4 (واک) هست، کارت هم ATCOM AX400p.
سوال شده فروردین 5, 1396 در برند اتکام توسط kamrankarimi (200 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

کارت شما یا اکوکنسلر داره یا نداره، اگر که اکوکنسلر داشته باشه باید فایل etc/dahdi/system.conf را باز کنید و HWEC رو برای هر پورت در آن تنظیم کنید.

fxsks=1
echocanceller=HWEC,1

سپس فایل رو save می کنید و کامند های زیر رو وارد می کنید.

service  asterisk  stop

service  dahdi  restart

service  asterisk  start

اگر که کارت شما اکوکنسلر سخت افزاری ندارد می توانید از اکوکنسلر نرم افزاری oslec استفاده نمایید.

fxsks=1
echocanceller=oslec,1

و سپس در ادامه کامندهای زیر را وارد نمایید.

service  asterisk  stop

service  dahdi  restart

service  asterisk  start

اگر بازهم مشکل اکو دارید سعی کنید کمی مقدار RX/TX gain را کاهش دهید، برای این کار فایل etc/asterisk/chan_dahdi.conf را باز کنید و مقدار

rxgain=0.0
txgain=0.0

را تنظیم و سپس فایل را save و استریسک را ریستارت نمایید.

پاسخ داده شده فروردین 6, 1396 توسط حمیدرضا رمضانی (8,550 امتیاز)

سوالات مشابه