0 امتیاز
چطور می تونم با wget به صورت multi session دانلود کنم؟
سوال شده فروردین 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط rio

1 پاسخ

0 امتیاز
شما با wget نمی تونید چندین connection بزنید به سرور بهترین راه در لینوکس به نظر بنده استفاده از کامند:

aria2c  -x   16   https://address

شما می تونید با کامند apt-get  install  aria2  بر روی سیستم عامل debian پکیج aria2 را نصب کنید.
پاسخ داده شده فروردین 29, 1397 توسط حمیدرضا رمضانی (8,550 امتیاز)

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده تیر 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط حمیدرضا رمضانی (8,550 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده فروردین 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط آرشیو
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده مهر 1, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط احسان