0 امتیاز
چطور از netcat برای انتقال فایل از طریق شبکه بین دو سرور لینوکس استفاده کنم، چون سرور ssh نداره بخوام از scp و... استفاده کنم.
سوال شده خرداد 21, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط امید

1 پاسخ

0 امتیاز

در سمت دریافت کننده

nc -l -p 1234 > file_name

در سمت ارسال کننده فایل:

nc -w 3 192.168.1.100 1234 < file_name
پاسخ داده شده خرداد 21, 1397 توسط حمیدرضا رمضانی (8,510 امتیاز)

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده فروردین 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط آرشیو
0 امتیاز
1 پاسخ
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده تیر 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط حمیدرضا رمضانی (8,510 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده فروردین 29, 1397 در سیستم عامل لینوکس توسط rio
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده خرداد 31, 1397 در الستیکس توسط رضااا