خدمات راه اندازی تلفن تحت شبکه ویپ voip

خدمات VOIP

مراحل راه اندازی ویپ (VOIP)

  مراحل راه اندازی ویپ (VOIP) در سایت ویپ ادمین به طور کامل بررسی می‌شود. درباره مراحل راه اندازی ویپ (VOIP) در مقالات قبل درباره‌ی اینکه تلفن تحت شبکه(IP Phone) چیست؟ به طور کامل توضیح دادیم. حال قصد داریم مراحل راه اندازی ویپ (VOIP)  را به شما عزیزان شرح دهیم. صفر …

راه اندازی ویپ سرور و مزایای آن برای مشاغل

در سایت ویپ ادمین به بحث راه اندازی ویپ سرور (VOIP) و هچنین مزایای آن برای مشاغل را اشاره می‌کنیم.  درباره راه اندازی ویپ سرور در سال های اخیر اسنفاده از خدمات ویپ برای انواع مشاغل توسط صاحبان کسب و کار بسیار پراهمیت شده است. قبل از آشنایی با خدمات …

تجهیزات موردنیاز راه اندازی ویپ (VOIP) برای منزل

در سایت ویپ ادمین می‌خواهیم تجهیزات موردنیاز راه اندازی ویپ (VOIP) برای منزل را به طور کامل توضیح بدهیم. درباره راه اندازی ویپ ( VOIP) برای منزل دنیا بسیار سریع به دنبال تطبیق دادن خود با ویپ (VOIP) است زیرا این سیتم ویپ به اشخاص و یا کاربران اجازه می‌دهد تا …

تفاوت تلفن تحت شبکه (IP Phone) با تلفن‌های ثابت

در سایت ویپ ادمین به بررسی کامل تفاوت تلفن تحت شبکه (IP Phone) با تلفن‌های ثابت می‌پردازیم. تلفن تحت شبکه یا آی‌پی‌فون چیست؟ در حال حاضر به دلیل تغییر کسب و کار‌ها، سیستم های تلفن ثابت در حال جایگزین شدن به تلفن های VOIP هستند زیرا سیستم تلفن VOIP بسیار …

مزیت سیستم تلفن آی‌پی‌فون (IP Phone) چیست؟

در سایت ویپ ادمین به طور کامل متوجه می‌شوید که مزیت سیستم تلفن آی‌پی‌فون (IP Phone) چیست و همچنین کاربرد آن چه هست.  سیستم تلفن آی‌پی فون یا تلفن تحت شبکه نیز نام دارد. سیستم تلفن آی‌پی‌فون (IP Phone) چیست؟ تلفن تحت شبکه یا آی‌پی‌فون‌ها مثل تلفن‌های قدیمی و سنتی …